πάμε μπροστά

Τρίτη

23

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 32η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Παρασκευή 26/09/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  22/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 58389

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 26/09/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

(περισσότερα…)

Τρίτη

23

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Δεκτή η αίτηση θεραπείας της Δέλτα Τηλεόρασης – μετατράπηκε σε σύσταση το αρχικό πρόστιμο των 20.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Διαύγεια, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)Με ανάρτηση στο Διαύγεια την περασμένη Παρασκευή 19/9/2014 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) κάνει αποδεκτή την αίτηση θεραπείας του τηλεοπτικού σταθμού Δέλτα TV Έβρου, ιδιοκτησίας της εταιρείας Δέλτα Τηλεόραση Α.Ε., κατά της 119/28.4.2014 αποφάσεως αυτού.

Αντικαθιστά τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 ευρώ με εκείνη της σύστασης να μην δικτυώνεται με μη νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς και σε κάθε περίπτωση άνευ προηγούμενης αδείας του Ε.Σ.Ρ.

Η υπόθεση αφορά την αναμετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος της εταιρείας ZOUGLA.GR μέσα από τη συχνότητα της Δέλτα Τηλεόρασης.

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης του ΕΣΡ ή κατεβάστε το έγγραφο της απόφασης από το Διαύγεια:

(περισσότερα…)

Δευτέρα

22

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απόφαση Διατήρησης της Σύμβασης του Καραβασίλη Μαργαρίτη του Χρήστου, Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε σήμερα το πρωί η απόφαση διατήρησης της σύμβασης του Καρυπίδη Δημήτριου του Ευγένιου ως ειδικού συνεργάτη του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της με υπ’αριθμ. 58053 της 18/09/2014 απόφασης του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Καραβασίλης Μαργαρίτης διατηρείται στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο κ. Καραβασίλης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων της Ε.Ε., των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου καθώς επίσης θα συγκεντρώνει πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμουπου επηρεάζουν τις δραστηριότητές του (π.χ. χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις, των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.), και γενικά κάθε θέμα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12-05-2011 υπογεγραμμένη Ειδική Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η δαπάνη του ανωτέρω υπαλλήλου, ύψους 6.060 ευρώ θα καλυφθεί για το έτος 2014 από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου συνολικού ποσού 18.180 ευρώ ετησίως.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανάρτησης, εδώ:

(περισσότερα…)

Δευτέρα

22

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απόφαση Διατήρησης της Σύμβασης του Καρυπίδη Δημήτριου του Ευγένιου, Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αλεξανδρούπολης [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Διαύγεια, Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε σήμερα το πρωί η απόφαση διατήρησης της σύμβασης του Καρυπίδη Δημήτριου του Ευγένιου ως ειδικού συνεργάτη του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της με υπ” αριθμ. 58052 της 18/09/2014 απόφασης του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Καρυπίδης Δημήτριος διατηρείται στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο κ. Καρυπίδης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα ασχολείται με την ενημέρωση των εθελοντών και των δημοτών με ενημερωτικά έντυπα, ανακοινώσεις και λοιπές ενέργειες προβολής.

Θα έρχεται σε επαφή και θα συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς φορείς εθελοντισμού για ανταλλαγή προγραμμάτων για υιοθέτηση νέων δράσεων για την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και γενικά θα εκτελεί κάθε θέμα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25-02-2013 υπογεγραμμένη Ειδική Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η δαπάνη του ανωτέρω υπαλλήλου, ύψους 5.020 ευρώ, θα καλυφθεί για το έτος 2014 από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 15.060 ευρώ ετησίως.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανάρτησης και ένα προσωπικό σχόλιο, εδώ:

(περισσότερα…)

Δευτέρα

22

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη [Δημοσίευμα, βίντεο]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία βίντεο, Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Πρόκειται για έναν πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ο οποίος αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία Gastrade με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ – Σχεδιάζεται στον θαλάσσιο χώρο 17,5χλμ ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, με αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικά μέτρα LNG και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο ελληνικό σύστημα σχεδόν 17 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως.

Ένα πρωτοπόρο, σύγχρονο και καινοτόμο έργο για τα δεδομένα της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας αποτελεί το ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για έναν πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ο οποίος αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία Gastrade με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ. Αποτελεί Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI – Project of Common Interest – Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013) που σημαίνει ότι αποτελεί έργο προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα και είναι υποψήφιο για ένταξη στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ.

Σχεδιάζεται στον θαλάσσιο χώρο 17,5 χλμ ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, με αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικά μέτρα LNG και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο ελληνικό σύστημα σχεδόν 17 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως. Η πλωτή μονάδα συνδέεται με το Εθνικό σύστημα φυσικού αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ. και μέσω του αγωγού αυτού το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές τόσο της Ελλάδας, όσο και της ευρύτερης περιφέρειας, δημιουργώντας ουσιαστικά μία νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές και ειδικότερα της Νοτιανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Ουγγαρία και το FYROM.

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη (protothema.gr 22/09/2014,14:35)

Στο τελικό στάδιο αδειοδότησης ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη
(protothema.gr 22/09/2014,14:35)

(περισσότερα…)

Δευτέρα

22

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Νέο ξεκίνημα για το pamemprosta.org!

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Άρθρο Στελέχους, Αρχεία Εικόνας, Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες, Πασχάλης Δρακόπουλος

pamemprosta LogoΜε νέα όψη και νέα διάθεση ξεκινάμε την αυτοδιοικητική περίοδο των επόμενων 5 χρόνων.

Το φρεσκάρισμα αυτό ήταν αναγκαίο από καιρό και πραγματοποιήθηκε χάρις στη βοήθεια του φίλου μου, Θανάση Μαυραντώνη της Webchip.gr από την Κομοτηνή.

Με το Θανάση γνωριστήκαμε μέσω του κοινού μας φίλου και συναγωνιστή στον αγώνα κατά των χρυσωρυχείων, Νικόλα Βαβατσικλή. Οι τρεις μας, με τη βοήθεια της Χριστίνας Στεργίου και της Εμπρού Γιουσούφ συνεργαστήκαμε στην υλοποίηση του ντοκιμαντέρ “10 μέρες” του Νικόλα. Ο χαμός του μας αποσυντόνισε, μας πείσμωσε και μας φόρτισε με περίσσευμα δημιουργικότητας, αποτέλεσμα της οποίας είναι και η νέα μορφή του pamemprosta.org.

 • Από τον τίτλο της σελίδας έφυγε το «μαζί» (για να μη θυμίζει την πάλαι ποτέ παράταξη στα δημοτικά πράγματα)
 • Στα γραφικά ενσωματώθηκαν:
  • ο μεγενθυτικός φακός που αποπνέει το μήνυμα της αναζήτησης, της πληροφορίας και της διαφάνειας (θα θυμίσει σίγουρα στον κ. δήμαρχο τις… «ντεντεκτιβίστικες μεθόδους» που αρκετές φορές χρησιμοποιούμε και ο ίδιος συχνά κατακεραυνώνει :-) )
  • ο δείκτης-τόνος που έχει διττή ερμηνεία, είναι το μάτι που αναζητά την πληροφορία πίσω από το φακό και το σημείο στον ορίζοντα (μπροστά) το οποίο ψάχνουμε και προς το οποίο ελπίζουμε να κατευθυνθούμε.

Γενικότερα σκοπός μας ήταν να τονίσουμε το φιλικό χαρακτήρα του blog και το γεγονός ότι πρόκειται για μία προσωπική προσπάθεια και όχι για έναν φορέα, μία δημοτική παράταξη.

pamemprosta logo 600px

Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξουν φίλοι αρθρογράφοι με περιοδική συνεισφορά σε άρθρα ευρύτερου ενδιαφέροντος του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η σελίδα θα ενημερώνεται με νέα στοιχεία και πιθανά θα αλλάζει μορφή τον πρώτο καιρό, καθώς διάφορες λεπτομέρειες θα τακτοποιούνται (όπως τα στοιχεία του μενού της).

Καλό μας ταξίδι.

Περιμένω τα σχόλιά σας μέσω email (στο pamemprostaΑΤgmail.com), τηλεφώνου (2551500255), Skype:pamemprostaAXD, facebook, twitter και google plus.

Δευτέρα

22

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Μαυρίδη Κωνσταντίνο [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια την Παρασκευή 19/9/2014 το μεσημέρι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου Μαυρίδη Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση μεταβιβάζονται στον κ. Μαυρίδη οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(περισσότερα…)

Παρασκευή

19

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 31η ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου για εκλογή μελών προεδρείου και επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής την Κυριακή 21/9/2014 στις 11:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόσκληση ΔΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15 – 09 – 2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 56868

Προς

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
( όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την επανάληψη εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και την εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.».

(περισσότερα…)

Παρασκευή

19

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αποδεκτή η προσφυγή του δήμου – επιστρέφει στην Εθνικής Αντίστασης η Λαϊκή του Σαββάτου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Διαύγεια, Λαϊκή Αγορά, Μεγάλα θέματα δήμου

Αγορά Παραγωγών (Πηγή φωτογραφίας: e-reportaz.gr)

Αγορά Παραγωγών (Πηγή φωτογραφίας: e-reportaz.gr)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια την Τετάρτη 17/9/2014 το πρακτικό συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 στο οποίο προσέφυγε ο δήμος Αλεξανδρούπολης για να ακυρώσει την υπ” αριθμ. 20012/8-8-2014 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (διαβάστε παλιότερη ανάρτηση εδώ).

Η επιτροπή συνεδρίασε με 2 μέλη, τον κ. Παναγιώτη Δούκα, δικαστικό πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ως αναπληρωτή πρόεδρο) και τον κ. Γεώργιο Κυμπαρίδη, πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης (ως μέλος). Ο πρόεδρος κ. Αθανάσιος Θεοχάρης, πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. δεν παρέστη λόγω κωλύμματος, ενώ οι κ.κ. Ευάγγελος Λαμπάκης και Σάββας Μιχαηλίδης έχουν χάσει από 1/9/2014 την ιδιότητά τους ως αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικές Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και δεν μπόρεσαν να παραστούν.

Η διμελής επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει πλήρως το σκεπτικό του δήμου Αλεξανδρούπολης, δηλαδή ότι η λαϊκή αγορά του Σαββάτου εξακολουθεί να μη διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4235/2014 και από κανένα άλλο καθεστώς (διακρίνει νομικό κενό) καθώς και ότι η ρύθμιση του τόπου συγκέντρωσης των τοπικών παραγωγών νωπών αγροτικών προϊόντων από το Δ.Σ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης έλαβε χώρα στα πλαίσια εφαρμογής κανόνα δικαίου από έθιμο.

(περισσότερα…)

Παρασκευή

19

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Κουίζ: Ποιος είναι ο εικονιζόμενος «ακέφαλος» κύριος σε ρεπορτάζ του ΘράκηΝΕΤ; [Δείτε την απάντηση!]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία βίντεο

ΘράκηNETΒρείτε ποιος είναι ο κύριος που εμφανίστηκε «ακέφαλος» σε 2 μόνο σημεία του ρεπορτάζ από τα εγκαίνια του ραδιοφωνικού σταθμού «Ελπίδα» της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, στις ειδήσεις του ΘράκηΝΕΤ την Τρίτη 16/9/2014.

Ποιός είναι; (Εγκαίνια Ρ/Σ Ελπίδα - Ειδήσεις ΘράκηΝΕΤ 16/9/2014)

Ποιός είναι; Κόβει κορδέλα ακέφαλος… (Εγκαίνια Ρ/Σ Ελπίδα – Ειδήσεις ΘράκηΝΕΤ 16/9/2014)

Ποιός είναι; (Εγκαίνια Ρ/Σ Ελπίδα - Ειδήσεις ΘράκηΝΕΤ 16/9/2014)

Ποιός είναι; Περιδιαβαίνει το χώρο, ακέφαλος… (Εγκαίνια Ρ/Σ Ελπίδα – Ειδήσεις ΘράκηΝΕΤ 16/9/2014)

Δείτε και το βίντεο του ΘράκηΝΕΤ μήπως σας βοηθήσει.

[σ.σ. Παρασκευή 10:36: Αναρτήθηκε μόλις η απάντηση :-)]

(περισσότερα…)

Πέμπτη

18

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ερωτήματα του κ. Φωτιάδη για το αν γνώριζε ο δήμαρχος ότι είχε τεθεί ήδη σε αργία ο κ. Αγγλιάς όταν τον πρότεινε για πρόεδρο του Δ.Σ. [ηχητικό]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία ηχητικά, Ορισμοί Αντιδημάρχων, Συνεντεύξεις, Φωτιάδης Απόστολος

Απόστολος Φωτιάδης, υποψήφιος δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Απόστολος Φωτιάδης, επικεφαλής «Δήμος & Δημότες»

Ραδιοφωνική συνέντευξη παραχώρησε σήμερα Πέμπτη 18/9/2014 το πρωί στο Status 94,2 και το δημοσιογράφο κ. Σταύρο Αποστολίδη ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παράταξη «Δήμος και Δημότες».

Ο κ. Φωτιάδης είπε ότι θεσμική ευθύνη είναι του κ. δημάρχου να επιλέξει τους συνεργάτες του, όμως παρά την καθυστέρηση αποφάσεων το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο γιατί ο κ. δήμαρχος ήταν δέσμιος των προεκλογικών του δεσμεύσεων. Η παράταξή του είχε δηλώσει από το πρώτο Δ.Σ. ότι σέβεται τις επιλογές του δημάρχου και θα στηρίξει τις υποψηφιότητες που τους υπέδειξε.

Εξέφρασε την υποψία του ότι ο κ. δήμαρχος γνώριζε την απόφαση του γ.γ. της αποκεντρωμένης, του κ. Καρούντζου να τεθούν σε αργία οι 7 δημοτικοί σύμβουλοι πριν την ψηφοφορία προεδρείου και μελών των επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής της Κυριακής 7/9/2014.

Η απόφαση του κ. Καρούντζου υπογράφηκε την 1/9/2014 και στις 3/9/2014 έφτασε ήδη στην Αλεξανδρούπολη. Ο κ. Φωτιάδης θεωρεί ότι είναι αδύνατον να μην ενημερώθηκε κάποιος στο δήμο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Αποκεντρωμένης για το γεγονός ότι είχαν ήδη φτάσει από την Τετάρτη 3/9/2014 στην πόλη τα έγγραφα της αργίας.

Τόνισε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι όταν ψήφιζαν προεδρείο την Κυριακή 7/9 αγνοούσαν την απόφαση του γ.γ., υποψιάζεται όμως ότι ο κ. δήμαρχος γνώριζε ότι ο κ. Αγγλιάς που πρότεινε ήταν ήδη σε αργία.

Ακούστε τη συνέντευξη του κ. Αγγλιά και τα σχόλια του δημοσιογράφου Σταύρου Αποστολίδη στο Status 94,2 FM κάνοντας κλικ εδώ:

(περισσότερα…)

Πέμπτη

18

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης Γερακόπουλο Χρήστο [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια

Διαύγεια - Διαφάνεια στο Κράτος

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης κ. Γερακόπουλο Χρήστο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση μεταβιβάζονται στον κ. Γερακόπουλο οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(περισσότερα…)

Πέμπτη

18

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορθή Επανάληψη: 1 ειδικό σύμβουλο και 1 ειδικό συνεργάτη ψάχνει ο κ. δήμαρχος [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου, Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωί η «ορθή επανάληψη», γνωστοποίηση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συμβούλου και μίας θέσης ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, επιλογής του δημάρχου.

Η ανάρτηση δεν αναφέρει ποιας παλαιότερης είναι «ορθή επανάληψη», η προχθεσινή γνωστοποίηση για πρόσκληση δύο ειδικών συνεργατών είναι ακόμα αναρτημένη κανονικά (με ΑΔΑ: 7Ζ0ΗΩΨΟ-ΩΞΠ)…

Σύμφωνα λοιπόν με την «ορθή επανάληψη», πρόκειται για:

(περισσότερα…)

Πέμπτη

18

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Παντελίδη Γεώργιο [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παντελίδη Γεώργιο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση μεταβιβάζονται στον κ. Παντελίδη οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(περισσότερα…)

Τετάρτη

17

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση 2 θέσεων ειδικών συμβούλων του δημάρχου Αλεξανδρούπολης [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα το πρωί η γνωστοποίηση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων ειδικών συμβούλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, επιλογής του δημάρχου.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

(περισσότερα…)

Τρίτη

16

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης απόλυσης δύο ειδικών συμβούλων του δημάρχου [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΑναρτήθηκαν σήμερα στο Διαύγεια δύο διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης απόλυσης ειδικών συμβούλων του δημάρχου. Σύμφωνα με το κείμενό τους «η νέα δημοτική αρχή δεν επιθυμεί τη διατήρηση της σύμβασης των ανωτέρω ειδικών συμβούλων».

Αναμένουμε τους ορισμούς των νέων ειδικών συμβούλων με ενδιαφέρον.

Διαβάστε τις αναρτήσεις στο Διαύγεια:

(περισσότερα…)

Τρίτη

16

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ορισμοί αντιδημάρχων για τα πρώτα δυόμιση χρόνια [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ορισμοί Αντιδημάρχων

Διαύγεια - Διαφάνεια στο ΚράτοςΣε συνέχεια της μεσημεριανής συνέντευξης τύπου αναρτώνται στο Διαύγεια οι ορισμοί αντιδημάρχων στο δήμο Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τα καθήκοντά τους.

Διαβάστε τις αναρτήσεις αναλυτικά:

(περισσότερα…)

Τρίτη

16

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Συνέντευξη Τύπου δημάρχου – ανακοίνωση αντιδημάρχων, στελέχωσης ΝΠΔΔ δήμου από αυτοδιοικητικούς

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δελτία τύπου δημάρχου, Δημοτικές Επιχειρήσεις

Συνέντευξη Τύπου δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Λαμπάκη, για ταξίδι στον Καναδά

Συνέντευξη Τύπου δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Βαγγέλη Λαμπάκη

Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου του κ. δημάρχου σχετικά με τους αντιδημάρχους και τα στελέχη που θα αναλάβουν τα νομικά πρόσωπα του δήμου για τα πρώτα δυόμιση χρόνια.

Γενικός Γραμματέας

 • ο κ. Χρυσόστομος Ξανθόπουλος

Αντιδήμαρχοι

 • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Χρήστος Γερακόπουλος
 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών ο κ. Γεώργιος Παντελίδης
 • Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρίδης
 • Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αθλητισμού (σε 4 μήνες όταν καταργηθεί ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. και θα μετατραπεί σε Διεύθυνση) ο κ. Στυλιανός Βραχιόλογλου

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

(περισσότερα…)

Τρίτη

16

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Στελέχωση νομικών προσώπων του δήμου και συνέντευξη τύπου δημάρχου

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πολυκοινωνικό, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.

Κουίζ, νύξεις και αποκαλύψεις

Κουίζ, νύξεις και αποκαλύψεις (πηγή φωτό)

Δεν κρατιούνται οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη της παράταξης του δημάρχου, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. Από το πρωί σήμερα τα κουίζ και οι νύξεις πάνε κι έρχονται, μετά όμως τις 09:30 αρχίζουν να αναφέρονται ονόματα και να δίνονται συνεντεύξεις. Μεταξύ αυτών αποκαλυπτικές ως προς τα πρόσωπα ήταν οι συνεντεύξεις των κ.κ. Γιαννέλου, Μυτιληνού και Αρβανιτίδη στο Status Radio 94,2.

Στην συνέντευξη τύπου του κ. δημάρχου στις 12:30 θα μάθουμε περισσότερα για τις λεπτομέρειες και θα συμπληρώσουμε τα κενά.

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε:

(περισσότερα…)

Τρίτη

16

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εκδήλωση της Διανομαρχιακής και του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών το Σάββατο 20/9/2014 στις 19:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Μεγάλα θέματα δήμου, Χρυσωρυχεία

Εκδήλωση κατά των χρυσωρυχείων στις Σάπες (13/9/2013)

Εκδήλωση κατά των χρυσωρυχείων στις Σάπες (13/9/2013)

Εκδήλωση με θέμα «Ζωή Χωρίς Νερό» θα πραγματοποιηθεί στις Σάπες το Σάββατο 20/09/2014 στις 7 μ.μ. στην Πλατεία Δημαρχείου.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Δημητριάδης Σαράντης, Ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ, με θέμα: «Είναι η μεταλλευτική δράση επικίνδυνη για τον υδροφόρο ορίζοντα ή όχι;»

(περισσότερα…)

Τρίτη

16

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ακύρωση των Πρακτικών Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξ/πολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Εκλογή Προεδρείου, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Κοινότητες, Οικονομική Επιτροπή, Προεδρείο Δ.Σ., Τοπική Κοινότητα Μάκρης

Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης, κ. Καρούντζος και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης (5/9/2012)

Ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ-Θράκης, κ. Καρούντζος και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης (5/9/2012)

Αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στις 15/09/2014 και ώρα 10:58 από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης η ακύρωση των πρακτικών εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξ/πολης.

Από το έγγραφο του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ κ. Καρούντζου προκύπτει ότι σε αργία τίθενται 7 δημοτικοί σύμβουλοι (οι κ.κ. Τερζής Επαμεινώνδας, Γιαννέλος Θεόδωρος, Αγγλιάς Θεόδωρος, Ζιώγας Χρήστος και Κουκουράβας Γεώργιος της παράταξης «Πόλη και Πολίτες», ο κ. Γουμενίδης Ευάγγελος της παράταξης «Δήμος & Δημότες», ο κ. Ρηγόπουλος Νικόλαος της παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη») και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μάκρης (ο κ. Χατζηαθανασίου Δημήτριος της παράταξης «Πόλη & Πολίτες»).

Στο ίδοι έγγραφο ο γ.γ. της Αποκεντρωμένης ΑΜΘ αναφέρεται στο σκεπτικό του σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την 341/2007 (διαβάστε την παρακάτω) σύμφωνα με την οποία το διοικητικό μέτρο της αργίας εξακουλουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης και εκτείνεται και στην νέα δημοτική περίοδο που αρχίζει από 1-9-2014.

Ο κ. Δήμαρχος, βέβαια, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Θράκη ΝΕΤ της Δευτέρας 15/9/2014 ανέφερε ότι τα Δ.Σ. της Δευτέρας και Τετάρτης 17/9 ματαιώνονται βάσει απόφασης του γ.γ. της Αποκεντρωμένης η οποία κοινοποιήθηκε στο δήμο την Παρασκευή 12/9 αλλά ίσχυε αναδρομικά από 1/9 (ξεχνά να αναφέρει ότι οι διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι 7 δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ημερομηνία 3/9, τέσσερεις μέρες πριν την ψηφοφορία εκλογής προεδρείου και μελών στις επιτροπές – προφανώς κανείς από τη δημοτική αρχή δε σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στην αποκεντρωμένη για να ρωτήσει αν θα τεθούν εκ νέου σε αργία οι δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε και το αντίστροφο…). Ο κ. δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι είναι νομικά κατοχυρωμένος, διασταυρωμένα από καθηγητές της έδρας του διοικητικού δικαίου αλλά και από παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους!!! (άραγε οι συγκεκριμένοι πάρεδροι δεν γνώριζαν την γνωμοδότηση 341/2007 την οποία αναφέρει στο σκεπτικό του ο γ.γ. ή ήταν οι 2 που μειοψήφισαν στη συνεδρίασή του της 29/08/2007;). Δεν συμμορφώνεται πάντως επί της ουσίας, αλλά στον τύπο, λέει ο κ. δήμαρχος, δίκιο έχει ο ίδιος και είναι σίγουρος πως η επιτροπή του άρθρου 152 θα τον δικαίωνε αλλά ο χρόνος πιέζει (Θα ασκήσει άραγε προσφυγή κατά της απόφασης στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006; Η απόφαση του κ. Καρούντζου πάντως δεν αναφέρει ότι η δημοτική αρχή έχει αυτό το δικαίωμα, όπως κάνει συνήθως κλείνοντας τα έγγραφά του…)

Η απόφαση του κ. Καρούντζου κοινοποιείται και στο δήμαρχο Κομοτηνής κ. Πετρίδη (αφορά το θέμα αργίας και σύμβουλο στην Κομοτηνή ή για κάποιον άλλο λόγο;)

Δείτε τις δηλώσεις του κ. δημάρχου για το θέμα, κατεβάστε το έγγραφο του κ. Καρούντζου από το Διαύγεια ή διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης του καθώς και της γνωμοδότησης υπ. αριθμ. 341/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

(περισσότερα…)

Δευτέρα

15

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανάκληση Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Άρθρα Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ημερομηνία : 15/09/2014
Αριθμ. Πρωτ: 56843

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακαλείται η προκήρυξη για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, λόγω ακύρωσης της συνεδρίασης της Τετάρτης 17/09/2014.

Η Προκήρυξη θα εκδοθεί όταν οριστεί νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Δευτέρα

15

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Κατάσταση εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες

Α' Παιδικός Σταθμός ΑλεξανδρούποληςΑνακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αλεξανδρούπολης η Κατάσταση Εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. Τα παιδιά που θα εγγραφούν φέτος ανέρχονται στον αριθμό των 698.

Καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους!

(περισσότερα…)

Δευτέρα

15

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε εκλογή προεδρείου του ΔΣ, μελών ΟΕ & ΕΠΖ και εκπροσώπων στη ΓΣ της ΠΕΔ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση ΔΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15 – 09 – 2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 56868

Προς
Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την επανάληψη εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , καθώς και την εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.».
(περισσότερα…)

Δευτέρα

15

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αναβολή των προγραμματισμένων ΔΣ, νέες εκλογές την ερχόμενη Κυριακή

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Ημερήσια Διάταξη, Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση ΔΣ

Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης 15/9/2014Νεότερες πληροφορίες από το δημαρχείο…

Δε θα πραγματοποιηθούν τα δημοτικά συμβούλια Δευτέρας και Τετάρτης, την ερχόμενη Κυριακή στις 11:00 εκλογές προεδρείου και μελών επιτροπών οικονομικών και ποιότητας ζωής.

 

Δευτέρα

15

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις του 30ου τακτικού Δ.Σ. της Τετάρτης 17/09/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 30ου τακτικού ΔΣ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2014, σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα ανεβάζουμε όπως τα παραλάβαμε.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) κάνοντας κλικ , εδώ:

(περισσότερα…)

Δευτέρα

15

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 30η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τετάρτη 17/08/2014 ώρα 18:30 [15/9/2014 13:30 - Ματαιώθηκε]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 12/09/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 56242

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 17/09/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

(περισσότερα…)

Παρασκευή

12

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις του 29ου ειδικού Δ.Σ. της Δευτέρας 15/09/2014 – Έγκριση Ισολογισμού Οικ. Έτους 2013

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία PDF, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομικά δήμου

Ευχαριστούμε θερμά το συνεργάτη του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 29ου έκτακτου ΔΣ της Δευτέρας 15 Σεπτέμβρη 2014, σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά τα ανεβάζουμε όπως τα παραλάβαμε.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) κάνοντας κλικ , εδώ:

(περισσότερα…)

Παρασκευή

12

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 29η ειδική συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 15/08/2014 ώρα 18:30 [15/9/2014 13:30 - Ματαιώθηκε]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 10/09/2013
Αριθ. Πρωτ. 55858

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 15/09/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της χρήσεως 2013 (Εισηγητής: κ.Κυρτσίδης Αργ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ____ και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος

Παρασκευή

12

Σεπτεμβρίου 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Σε αργία εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Ζωντανή Ενημέρωση, Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση ΔΣ

Σε αργία από 1/9/2014 δημοτικοί σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης από τον γ.γ. της Αποκεντρωμένης, κ. Αθανάσιο Καρούντζο

Σε αργία από 1/9/2014 δημοτικοί σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης από τον γ.γ. της Αποκεντρωμένης, κ. Αθανάσιο Καρούντζο

Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι σε αργία τίθενται από 1/9/2014 οι δημοτικοί σύμβουλοι για τους οποίους εκκρεμεί παραπεμπτικό βούλευμα και ισχύουν περιοριστικοί όροι.

Εκ των πραγμάτων οι συνεδριάσεις εκλογής προεδρείου και επιτροπών ποιότητας ζωής και οικονομικών θα πρέπει να επαναληφθούν. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής, η επιλογή της οποίας να προτείνει ως πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τον κ. Θεόδωρο Αγγλιά γυρίζει μπούμεραγκ και δημιουργεί ουσιαστικά και διαδικαστικά προβλήματα…

Οι προσκλήσεις για Δημοτικά Συμβούλια την ερχόμενη Δευτέρα 15/9 και την Τετάρτη 17/9/2014 από τον πρόεδρο κ. Αγγλιά, είναι πιθανότατα και αυτές άκυρες. Εν αναμονή των εξελίξεων…

[Σάββατο 13/9/2014, 23:15 - Οι διαπιστωτικές πράξεις των κ.κ. Αγγλιά και Γιαννέλου βρίσκονται στο πρωτόκολλο του δήμου και δεν τις έχουν παραλάβει ακόμη. Η ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών εγγράφων είναι 3/9/2014 και ισχύουν από 1/9/2014]